Konsthänget 2019

Konsthänget Klintehman

Välkommen till Konsthänget, ett kollektivt galleri med 13 konstnärer och konsthantverkare som jobbar i allt från keramik och metall till illustration, teckning och foto. Öppet 12-18 alla dagar i juli.

G:a järnaffären, Donnersgatan 14, Klintehamn