Konsthänget Klintehman

Konsthänget 2019

Välkommen till Konsthänget, ett kollektivt galleri med 13 konstnärer och konsthantverkare som jobbar i allt från keramik och metall till illustration, teckning och foto. Öppet 12-18 alla dagar i juli. …

En dag för barn i världen 13/7

Varmt välkommen till en härlig dag i Klintehamn! Årligen arrangeras en stor loppis för barn i världen till förmån för C.O.S. www.cosfoundation.com C.O.S. är en förening som arbetar för att föräldralösa …