Mark- och miljödomstolens beslut överklagas

Föreningen Klintetraktens Framtid har nu till Mark- och miljödomstolen skickat in ett kortfattat överklagande av domstolens beslut 2019-12-12 att bevilja SMA Mineral tillstånd att vid Klintebys kraftigt utöka kalktäkten upp till maximalt 900 000 ton årligen. Föreningen pekar bland annat på att domen inte innehåller några avvägningar om hur en kraftigt utökad kalkbrytning kan komma […]

Klinte Marknad 26/9 2020

Stor marknad med försäljare från hela landet, Tivoli, bakluckeloppis mm. Cirka 15 000 besökare varje år! Notera i almanackan redan nu!

Ny lokal för möte 2/1 om fortsatt “kalkarbete”

Den 2 januari kl 18.00 ordnar arbetsgruppen Kalk och Hamn ett möte i Klinteskolans matsal (ingång via Rondo) kring hur arbetet mot utökad kalkbrytning kan gå vidare. Obs att den 2 januari också är sista dagen för eventuella överklaganden av Mark- och miljödomstolens domslut som ger SMA Mineral tillstånd att kraftigt utöka täkten vid Klintebys.