Sidor

Styrelsemöte 30/1

Årets första styrelsemöte behandlade, förutom stående punkter, planering av årsmötet och förslag på programinslag på detta. Vi gick också igenom aktiviteter som varit i föreningens regi sen styrelsemötet i december. Efter domen i kalkbrytningsfrågan har grupper träffats och diskuterat fortsatt engagemang. Hemsidans omfattning och utformning var en annan punkt. Arbete pågår kring detta och kring […]