Sidor

Skrivelse till Hälso och Sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Klintehamn 2020-10-25 Region Gotland  Om Trygghetspunkt i Klintehamn Regionens planering av en Trygghetspunkt i Klintehamn tycks ha stannat av? Enligt uppgift i Hela Gotland uppger ordförande att en ny utredning ska göras om Trygghetspunkt i Klintehamn Det finns ett uppenbart behov av att innevånare i Klintehamn med omnejd skall kunna få […]