Tipspromenad!

Påsklovsaktivitet 1-8:e April. Passa på att ta chansen, alla som deltar får en klubba vid inlämning av sin ifyllda tipslapp. Ni är även med och tävlar om påskägg. Läs den svarta texten nere i vänstra hörnet på bilden nedanför.

Tipspromenaden/Sportquiz Grattis till 9 vinnare med 12 rätt i vår tipspromenad! Under vecka 9, sportlovsveckan, hade vi tipsfrågor uppsatta på en 7,5 km lång promenadslinga. Några valde att gå hela rundan på en gång, andra delade upp sträckan på flera tillfällen och några tog sig runt på cykel. Helt upp till var och en att […]

“Sammanfattning styrelsemöten”

Från styrelsemötet 20210225 Tillfarten till Balanområdet kommer att grusas upp. I samverkan med andra föreningar fortsätter sonderingen kring en ny och välkomnande företagsskylt. I kalkbrytningsfrågan finns ännu inget datum för förhandlingar i Mark- och Miljööverdomstolen. Frågan om muddring av inre viken har stött på patrull, vad gäller uppläggningsplatser för muddermassor. Arbetet med att förverkliga en […]

Sammanfattning styrelsemöten

Från styrelsemötet 20210127 Stegarna vid Balanbadet finns på plats och används av modiga vinterbadare. I kalkbrytningsfrågan finns ännu inget datum för förhandlingar i Mark- och Miljööverdomstolen. Representanter från Miljöpartiet och Socialdemokraterna har haft digitala möten med företrädare från inbjudna föreningar i Klintetrakten. Transporter är en stor orosfråga, liksom miljö- och vattenpåverkan. Arbetet med Trygghetspunkten, som […]