Tipspromenad!

Påsklovsaktivitet 1-8:e April. Passa på att ta chansen, alla som deltar får en klubba vid inlämning av sin ifyllda tipslapp. Ni är även med och tävlar om påskägg. Läs den svarta texten nere i vänstra hörnet på bilden nedanför.

Skrivelse till Hälso och Sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Klintehamn 2020-10-25 Region Gotland  Om Trygghetspunkt i Klintehamn Regionens planering av en Trygghetspunkt i Klintehamn tycks ha stannat av? Enligt uppgift i Hela Gotland uppger ordförande att en ny utredning ska göras om Trygghetspunkt i Klintehamn Det finns ett uppenbart behov av att innevånare i Klintehamn med omnejd skall kunna få […]

Öppet brev med synpunkter på planering för hela Gotland

Synpunkter på planering för hela Gotland En alltmer brännande fråga är hur hela Gotland ska kunna fortsätta att vara levande året runt. En sådan allmänt formulerad politisk ambition uppfattar vi att det fortfarande finns men det som görs räcker inte. Som lokal intresseorganisation försöker vi i Klintetraktens Framtid på olika sätt agera för vår bygd, […]

Balangruppen firar en lyckad säsong.

Balangruppen firar en lyckad säsong med kaffe och en härlig sommartårta på Warfsholm. Ett extra tack till Margareta Hemph som hjälpt till att sköta och se om Balan. Gruppen skurar bryggan, rensar ogräs, sköter om möblerna, plockar fimpar och håller snyggt på badet och gymmet. Antalet besökare på Balan-badet har stigit från år till år. […]