Sidor

En kvällsvandring i Klintehamn

En kvällsvandring i Klintehamn.

  • om handelspatroner och hamn- ungar. Upplev Klintehamn förr och nu! Guide Berit Johansson.
  • Medtag egen kaffekorg. Samling utanför Donnerska huset.
  • Välkomna hälsar hembygdsföreningen i Eksta!

Arkiv