IMG_6216

Styrelsen

Emilia Lindqvist, ordf

Kontaktperson för Klintehamn 2030-gruppen, hemside-gruppen och evenemangsgruppen.

Telefon: 073-5072122

Karin Björnson

Sammankallande för Välkomnandegruppen

Telefon: 076-7682316

Göran Wahlqvist,

Kassör

Telefon: 070-6458307

Stefan Stenberg

Kontaktperson för Kust- och havsgruppen

Telefon: 072-2237300

Niklas Mickelin

Sammankallande i Hamn- och kalkgruppen.

Telefon: 070-8104762

Britt Johansson

Sekreterare samt sammankallande för gruppen för Samhällservice och bostäder.

Telefon: 073-9935469

Kent Österdahl

Telefon: 070-2351455

Suzanne Kisch-Asklander

Telefon: 073-5327447

Sven Jakobsson

Sammankallande för Badplats-gruppen.

Mail: svenjak@telia.com

Telefon: 0498-240177

Eva Jan

Mail: eva.jan@telia.com

Telefon: 073-8200819

Maria Helander

Mail: maria.helander@hotmail.se

Telefon: 0503-653808

Göran Björnberg

Mail: goran.bjornberg@gmail.com

Telefon: 070-7608970

Arbetsgrupper

Badplatsen

Badplatsen Balan och dess närområde vill vi ska bli en samlingsplats, med bland annat aktiviteter, motionsstråk, det nybyggda gymmet mm.

Kontaktperson: Sven Jakobsson

Evenemang

Gruppen vill fortsätta driva befintliga evenemang, vidareutveckla dem samt skapa förutsättningar för nya evenemang och aktiviteter.

Kontaktperson: Emilia Linqvist

Hamn & kalkbrytning

Gruppen arbetar aktivt med att bevaka frågor om kalkbrytningen och hamnen. Samordnar synpunkter och påverkansåtgärder för verksamheten.

Kontaktperson: Niklas Mickelin

Kust - och hav

Verkar för att göra kusten mer tillgänglig, attraktiv och således öka trivseln och möjligheterna för såväl boende som besökare.

Kontaktperson: Stefan Stenberg

Samhällsservice & bostäder

Gruppen bevakar och verkar för att påverka serviceutbudet, i syfte att främja ett tryggt och hållbart samhälle.

Kontaktperson: Britt Johansson

Välkomnande

Gruppen arbetar för ett positivt och välkomnande mottagande för samtliga nyinflyttade/nyanlända i Klintehamn med omnejd.

Kontaktperson: Karin Björnson

Föreningsmöten/Årsmöte

Den 23 mars är det dags för föreningens årsmöte.