Sidor

Årsmöte Klintetraktens Framtid 28/3

Gör din röst hörd

Välkommen på årsmöte för Klintetraktens Framtid

Dag & tid: 28/3 2023 kl 19.00
Plats: Rondo (Aulan i Klinteskolan)
För vem? Befintliga medlemmar och de som önskar bli medlemmar i föreningen Klintetraktens Framtid.
Klintetraktens Framtid är en religiöst och politiskt obunden förening som arbetar med att verka för Klintetraktens utveckling, bedriver opinionsbildning och på andra sätt tillvaratar Klintetraktens utvecklingsmöjligheter och intressen. Vi verkar också för miljöskydd och naturskydd inom området. 
Hoppas vi ses!