PROJEKTET
Tre orter i samverkan

Bli en del av utvecklingen i Din bygd

Projektet Tre orter i samverkan - Hemse, Klintehamn och Roma

Klintetraktens Framtid, Knutpunkt Hemse AB och Roma Intresseförening tillsammans med Föreningen Roma Kungsgårds Framtid fick samtidigt en del pengar (sammanlagt 3,7 miljoner kronor) för att, kortfattat, utveckla platserna enligt Region Gotlands ledord “stärka attraktionskraften”, “Leva och bo, verka och utveckla, besöka och uppleva” samt orternas egenhändigt framtagna Lokala utvecklingsplaner (LUP). 
En projektledare anställdes via Studieförbundet Vuxenskolan för att driva processen framåt och det är jag, Eva Lovén, som uppdaterar den här sidan på Klintetraktens Framtid.
Ett av uppdragen här i Klintehamn är att leda arbetet med att ta fram Klintehamns Lokala Utvecklingsplan, där jag i samverkan med Er som bor och verkar här kommer ta fram en handlingsplan för att förverkliga några av alla de idéer som finns för att göra Klintehamn till en ännu bättre plats att bo och leva  på året runt.

Underlag om Klintehamn från Region Gotland

Region Gotland har gjort en del undersökningar samt rapporter om Klintehamn. 
Gemensam nämnare för framtiden är dock den regionala utvecklingsplanen – Vårt Gotland 2040 som du också hittar här. 

Projektledare
Eva Lovén
eva.loven@sv.se 072-076 35 03

Projektet finansieras av och sker i samarbete med Region Gotland.