Sidor

Om föreningen

Tillsammans är vi Klintetrakten

Om oss

Vi arbetar för ett positivt och välkomnande mottagande för samtliga nyinflyttade/nyanlända i Klintehamn med omnejd. Var med oss och ta del av allt det som vår omgivning har att erbjuda. 

Vi strävar efter att driva och vidareutveckla befintliga evenemang, samt att skapa förutsättningar för nya evenemang och aktiviteter.

Det är också viktigt för oss att bevaka och verka för att påverka serviceutbudet, i syfte att främja ett tryggt och hållbart samhälle.​​

Styrelsen

Amanda Ringkvist

Ordförande
Kontaktperson för hemsidefrågor och evenmangsgruppen

Britt Johansson

Sekreterare
Kontaktperson för gruppen Samhällsservice- och bostäder

Göran Wahlqvist

Kassör
Kontaktperson och ansvarig för företagsverksamhet och hemsidesfrågor

Sven Jakobsson

Kontaktperson för Badet-Balangruppen

Stefan Stenberg

Kontaktperson för Kust- och havsgruppen

Tobias Jordeskog

tobiasjordeskog@gmail.com

Föreningsdokument