Sidor

Loppis i Eksta på egen fastighet

Uggårds 303 ( i korsningen av väg 140 och Lädarve Kveiar) och Kvie 759 ( 1 km söder om Eksta kyrka). Det går fortfarande att få medverka efter detta programs tryck. Anmäl till Marie 070 405 60 35 senast 10/7.

Arkiv