Sidor

Workshop

Öppet hus på Rondo 16.30 – 20.00.

En workshop där du kan möta styrelsemedlemmar ur Klintetraktens Framtid och projektledaren för projektet “Tre orter i samverkan – Klintehamn, Hemse, Roma”.

Var med och skapa den utveckling Du vill se i Klintetrakten.
Både idéer och engagemang är varmt välkomna!
Alla är välkomna!

Arkiv