Sidor

Klintetraktens framtids årsmöte

Årsmöte med sikte på framtiden

Klintetraktens Framtids årsmöte 2022 var välbesökt och innehållsrikt. Kvällen inleddes med ordinarie förhandlingar och redovisning av 2021-års verksamhet. Trots pandemin och dess restriktioner innehöll den årsberättelsen ett antal olika aktiviteter. Tre tipspromenader ordnade föreningen i samband med skolloven under våren.  Trafikräkningar vid båda nedfarterna till hamnen och vid vägkorsningen vid kyrkan genomfördes vid tre tillfällen under juni – augusti. Två uppskattade och välbesökta marknader kom till stånd, dels en skördemarknad den 2:e oktober och en julmarknad lördagen innan första advent. Under höstmarknaden såldes lotteri till förmån för Världens Barn med skänkta vinster, där nettot blev dryga 30 000 kronor. – Nu väntar nya tider och en ambitiös plan för 2022 har gjorts och förstärktes av förslag från mötesbesökarna, som lämnade många intressanta uppslag. Till ny ordförande i föreningen valdes Amanda Ringkvist, som leder föreningen tillsammans med: Frida Hammarström, Sven Jakobsson, Britt Johansson, Janne Manni, Lovisa Moberg, Stefan Stenberg, Göran Wahlqvist och Elin Åderman.

Förutom ett inspirerande och positivt föredrag av regiondirektör Peter Lindvall, fick två nya företagare i samhället presentera sin verksamhet; Eva von Sivers som flyttat sin Verdus veranda till Klintehamn och Amanda Ringkvist som driver Re:Market mitt i samhället. Peder Wennersten ansvarar för Fritidsbanken och gav oss en inblick i verksamheten där. Flera företagare är på gång att etablera sig i Klintehamn, nya bostäder byggs och en del är under projektering och Trygghetspunkten kommer att bli verklighet. Det bådar gott! Ett givande årsmöte avslöts med kaffe och goda bullar och livligt prat kring borden.

 

Förslag och idéer diskuteras till kaffet