Sidor

Mark- och miljödomstolens beslut överklagas

Föreningen Klintetraktens Framtid har nu till Mark- och miljödomstolen skickat in ett kortfattat överklagande av domstolens beslut 2019-12-12 att bevilja SMA Mineral tillstånd att vid Klintebys kraftigt utöka kalktäkten upp till maximalt 900 000 ton årligen. Föreningen pekar bland annat på att domen inte innehåller några avvägningar om hur en kraftigt utökad kalkbrytning kan komma att påverka orten och trakten som attraktiv boende- och vistelsemiljö. Domen beaktar inte heller det mycket omfattande utbyggnadsbehovet för hamnen som kan förutses.

Se Överklagande mål 7034-18 till Mark-och miljödomstolen PDF