Sidor

Ny lokal för möte 2/1 om fortsatt “kalkarbete”

Den 2 januari kl 18.00 ordnar arbetsgruppen Kalk och Hamn ett möte i Klinteskolans matsal (ingång via Rondo) kring hur arbetet mot utökad kalkbrytning kan gå vidare.

Obs att den 2 januari också är sista dagen för eventuella överklaganden av Mark- och miljödomstolens domslut som ger SMA Mineral tillstånd att kraftigt utöka täkten vid Klintebys.