Sidor

LEDIGT JOBB – Projektledare Lokal utveckling

Ledigt jobb - Projektledare Lokal utveckling

Vill du anta vår utmaning och bidra till lokal utveckling på tre orter på Gotland? Jobbet för dig som ser det omöjliga som att ”Det tar bara lite längre tid”!

Bakgrund: Vi är tre olika utvecklingsaktörer i orterna Hemse, Klintehamn och Roma på Gotland som nu söker en projektledare för ett gemensamt uppdrag. Vi har genom ekonomiskt ”återstarts-” stöd från Region Gotland fått möjligheten att arbeta mer med lokal plats-/destinationsutveckling, stärka attraktionskraften för våra samhällen och vi skall arbeta efter modellen bo & leva, verka o besöka. Vi skall förbättra företagsklimatet och samarbetet med Region Gotland.

LÄS MER HÄR >>