Sidor

Styrelsemöte 30/1

Årets första styrelsemöte behandlade, förutom stående punkter, planering av årsmötet och förslag på programinslag på detta. Vi gick också igenom aktiviteter som varit i föreningens regi sen styrelsemötet i december. Efter domen i kalkbrytningsfrågan har grupper träffats och diskuterat fortsatt engagemang. Hemsidans omfattning och utformning var en annan punkt. Arbete pågår kring detta och kring framtagande av ny skylt vid infarten från väg 140. Inputs från 92-möjligheter lämnades, då också behovet av fler frivilliga i våra arbetsgrupper och i vår styrelse lyftes fram. Nästa styrelsemöte blir den 24:e februari och årsmöte den 23 mars.