Styrelsemöte 30/1

Årets första styrelsemöte behandlade, förutom stående punkter, planering av årsmötet och förslag på programinslag på detta. Vi gick också igenom aktiviteter som varit i föreningens regi sen styrelsemötet i december. Efter domen i kalkbrytningsfrågan har grupper träffats och diskuterat fortsatt engagemang. Hemsidans omfattning och utformning var en annan punkt. Arbete pågår kring detta och kring […]

Läxhjälp

Tillsammans med Röda Korset i Klinte startar vi läxhjälp/studiestöd för alla barn och ungdomar i klinteskolan. Vi träffas varje tisdag mellan kl. 14.00 – 17.00. Vi håller till i KIK:s klubblokal vid idrottsplatsen. Välkomna!