Sidor

Skrivelse till Hälso och Sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Klintehamn 2020-10-25

Region Gotland 

Om Trygghetspunkt i Klintehamn

Regionens planering av en Trygghetspunkt i Klintehamn tycks ha stannat av? Enligt uppgift i Hela Gotland uppger ordförande att en ny utredning ska göras om Trygghetspunkt i Klintehamn

Det finns ett uppenbart behov av att innevånare i Klintehamn med omnejd skall kunna få enklare sjukvårdsåtgärder på plats i Klintehamn och inte behöva åka till Visby eller Hemse för ex återkommande provtagningar, blodtryckskontroller, såromläggningar och vissa injektioner som erbjuds på andra trygghetspunkter i Regionen. 

Det finns redan lösningar för detta. Hemtjänsten har flyttat ut från Åvallegården till  f.d. vårdcentralen lokaler i Klintehamn  och det är enkelt att med en viss ombyggnad på Åvallegården att ordna trygghetspunkten där enligt Regionens tidigare planering. Det förefaller också vara en fördelaktig lösning för Region Gotland då det finns personal vid äldreboendet som kan sköta provtagning och en positiv inställning från Åvallegården. Modellen är prövad på andra orter på Gotland.  Enligt vad föreningen erfarit har det hakat upp sig på grund av oenighet om vilken förvaltning som ska stå för om byggkostnaderna? Det finns så klara fördelar för både enskilda och regionen med trygghetspunkt så att detta borde ha varit löst redan och måste lösas nu snarast utan ytterligare utredningar.  

Klintetraktens Framtid vill skynda på processen med Trygghetspunkt. Att ha en Trygghetspunkt i Klintehamn är verkligen en miniminivå för sjukvårdsservice. 

För Klintetraktens Framtid

Suzanne Kisch  Asklander 

Göran Wahlqvist 

Britt Johansson