Sidor

Sammanfattning styrelsemöten

Från styrelsemötet 20210127

Stegarna vid Balanbadet finns på plats och används av modiga vinterbadare.

I kalkbrytningsfrågan finns ännu inget datum för förhandlingar i Mark- och Miljööverdomstolen. Representanter från Miljöpartiet och Socialdemokraterna har haft digitala möten med företrädare från inbjudna föreningar i Klintetrakten. Transporter är en stor orosfråga, liksom miljö- och vattenpåverkan.

Arbetet med Trygghetspunkten, som utlovats av Hälso- och sjukvårdsnämnden, har ännu inte satts igång. Vi påminner.

Tipspromenad i samhället ordnas inför sport-, påskloven och ytterligare något tillfälle innan sommaren.

Fritidsbanken blir kvar tillsvidare och där är alla välkomna att låna ur sortimentet.

För att få reda på statusen i Klintehamn 2030 kontaktas Regionen.

Företagssyltfrågan fortsätter att diskuteras med samverkande föreningar.

Uppmaning till medlemsrekrytering och utökad samverkan med andra föreningar och en påminnelse om deltagande i digitala 92-möjligheter avslutade mötet.